Orvosi ellátás – van amikor kötelező a beutaló, anélkül nem látnak el! – ITT A LISTA, hogy hová kötelező a beutaló!

Orvosi ellátás – van amikor kötelező a beutaló, anélkül nem látnak el! – ITT A  LISTA, hogy hová kötelező a beutaló!


A beutaló nélkül igénybe vehető egészségügyi ellátások
A biztosított – a sürgősségi ellátást nem igénylő esetekben – orvosi beutaló nélkül is jogosult igénybe venni a szakorvosi rendelő által nyújtott bőrgyógyászati, nőgyógyászati, urológiai, pszichiátriai és addiktológiai, fül-orr-gégészeti, szemészeti, általános sebészeti és baleseti sebészeti, onkológiai szakellátást.


egészségügy

Beutalóval igénybe vehető ellátások és a beutalásra jogosult orvosok

A szakrendelésre ki utalhatja be a biztosítottat?

Az előbb nem említett járóbeteg-szakellátásokra a biztosítottat
– a háziorvos, a házi gyermekorvos, valamint szakkonzílium céljából a fogorvos,
– a járóbeteg-szakellátás orvosa,
– a pszichiátriai betegek és a fogyatékosok otthonánál, illetve rehabilitációs intézményénél foglalkoztatott orvos, ideértve a fekvőbeteg-gyógyintézetek orvosát,
– az iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat orvosa,
– a rendészetért felelős miniszter, valamint a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által vezetett és irányított szervek, a honvédelemért felelős miniszter irányítása és vezetése alá tartozó szervek orvosa,
– a büntetés-végrehajtás orvosa,
– a sorozó orvos,
– az orvosszakértői szerv szakértői bizottságai orvosa,
– az OEP ellenőrző főorvosi hálózatának orvosa,
– a személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézmény orvosa,
– az országos sportegészségügyi hálózat orvosa,
– a Nemzeti Adó- és Vámhivatal orvosa
utalhatja be.

A biztosítottat
– MRI (mágneses magrezonancia), CT (komputertomográfia), DSA (digitális szubtrakciós angiográfia) vizsgálatra kizárólag a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa utalhatja be,
– PET-CT (pozitronemissziós tomográfia-komputertomográfia) vizsgálat várólistájára való felvételre a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet klinikai onkológus, hematológus, idegsebész, valamint neurológus szakorvosa tehet javaslatot a külön jogszabály szerinti indikáció esetén,
– fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó otthoni szakápolásra, otthoni hospice ellátásra a kezelőorvos,
– az otthoni szakápolás körébe tartozó szakirányú szolgáltatásokra kizárólag a megbetegedés gyógykezeléséhez szakorvosi képesítéssel rendelkező orvos, vagy annak kezdeményezésére háziorvos,
– krónikus ápolás finanszírozására szerződött egészségügyi szolgáltatónál történő intézeti ápolásra a háziorvos és a fekvőbeteg-gyógyintézet orvosa,
– rehabilitációs ellátásra kizárólag a rehabilitációt megalapozó megbetegedés gyógykezeléséhez szükséges szakorvosi szakképesítéssel rendelkező orvos és e megbetegedéshez kapcsolódó esetleges szövődmények tekintetében illetékes szakorvos, illetve a rehabilitáció vagy fizikoterápia szakorvosa utalhatja be.
Fizetett hirdetés.
A biztosítottat – az adott szakma tekintetében – a progresszivitás figyelembevételével – a biztosított választása alapján
a) a biztosított bejelentett lakóhelye szerint, vagy
b) a biztosított bejelentett tartózkodási helye szerint, illetve
c) ha a beutaló orvos háziorvos, akkor az a) és b) pontban meghatározottakon túl a háziorvos telephelye (ennek hiányában székhelye) szerint
ellátásra kötelezett járóbeteg-szakellátásra, illetőleg fekvőbeteg-gyógyintézetbe lehet beutalni.

A beutaló orvos a fentiektől eltérően, az adott szakellátás tekintetében a biztosított ellátására területileg nem kötelezett egészségügyi szolgáltatóhoz utalja be a biztosítottat, ha a szolgáltató a beutaló orvos vagy a biztosított felé írásban nyilatkozott arról, hogy fogadja a biztosítottat. Ebben az esetben a szakellátást nyújtó szolgáltató a beutaló orvos megkeresésére 48 órán belül írásban (postai vagy elektronikus úton) nyilatkozik arról, hogy fogadja-e a biztosítottat.
A beutalás szerinti egészségügyi szolgáltató a biztosítottat abban az esetben utalhatja tovább magasabb progresszivitási szintű ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóhoz, ha a biztosított ellátásához szükséges feltételekkel nem rendelkezik.

A cikk forrása: palyazatfigyelo.info

Facebook hozzászólások:

Közérdekű információk:
 

HIVATALOK 
  SZOLGÁLTATÓK

 Egészségügy:

  GYÓGYSZERTÁRAK
  E
GÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK

 Közlekedés:

Városi buszmenetrend
Vasúti menetrend
Volán buszmenetred


 

 Információk:

TRAFFIPAX INFORMÁCIÓK

NYUGDÍJASINFÓK

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK, ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK>